Czcionka:

A+A-

Kontrast:

"Ocalić od zapomnienia" - akcja Rady Samorządu Uczniowskiego

Nawet zmarli, okryci podwójną żałobą,

W nieprzezroczystej głębi twego czasu,

Choć drzwi zamknęli za sobą,

Żyją w tobie jak echo wśród ciemnego lasu

Mieczysław Jastrun

 

Zbliżający się Dzień Zaduszny jest okazją do szczególnych wspo­minień o tych, któ­rzy ode­szli na za­wsze. Jak co roku Rada Samorządu Uczniowskiego prze­pro­wa­dziła ak­cję „Ocalić od za­po­mnie­nia”, ma­jącą na celu pie­lę­gno­wa­nie pa­mięci o zmar­łych na­uczy­cie­lach i pra­cow­ni­kach ad­mi­ni­stra­cji LO XIV. Na ekra­nie w holu szkoły po­ja­wiły się slajdy z uczniow­skimi wspo­mnie­niami o pedagogach oraz ich fotografie. W dniach 29-30 października uczniowie wraz z przedstawicielami dyrekcji odwiedzili cmentarze i zapalili na grobach zmarłych nauczycieli znicze - symbol wiecznej pamięci.  Koordynator akcji: Wawrzyniec Sokołowski, klasa 3D

 

 

 

 

Data dodania: 2019-10-30 17:56:32
Data edycji: 2019-10-30 18:26:43
Ilość wyświetleń: 2211

Rada Samorządu Uczniowskiego

Biblioteka i czytelnia

Wynajem obiektów sportowych

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook