Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Rekrutacja - potwierdzenie woli nauki

Rekrutacja - potwierdzenie woli nauki

Gratulujemy wszystkim kandydatom, którzy zostali zakwalifikowani do klas pierwszych w LO XIV na rok szkolny 2023/2024! Wszystkie miejsca w dziesięciu utworzonych oddziałach zostały już przez Was zajęte! Zapraszamy do potwierdzenia woli nauki, czyli złożenia oryginałów dokumentów (świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty) do 28 lipca 2023 r. w sekretariacie szkoły (godz. 9:00 - 14:00). W poniedziałek, 31 lipca 2023 r. zostanie wywieszona lista przyjętych do grona uczniów Czternastki. Przydział uczniów do poszczególnych klas A i klas B dokonywany jest proporcjonalnie, by w każdej z nich znaleźli się uczniowie o podobnej liczbie punktów rekrutacynych.

 

  • Klasa 1A1, 1A2, 1A3 matematyczno-informatyczna (2023–2027) pod pa­tro­na­tem Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego
  • Klasa 1B1, 1B2, 1B3 biologiczno-che­miczna (2023–2027) pod pa­tro­na­tem Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego
  • Klasa 1C biologiczno-chemiczna (2023–2027) pod pa­tro­na­tem Uniwersytetu Medycznego
  • Klasa 1D1 dwu­ję­zyczna ekonomiczna (2023–2027) pod pa­tro­na­tem Uniwersytetu Ekonomicznego
  • Klasa 1D2 dwujęzyczna prawna (2023-2027) pod pa­tro­na­tem Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
  • Klasa 1E psychologiczna (2023-2027) pod pa­tro­na­tem Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

 

Data dodania: 2023-07-18 18:47:02
Data edycji: 2023-08-28 17:25:49
Ilość wyświetleń: 3348

Rada Samorządu Uczniowskiego

Biblioteka i czytelnia

Wynajem obiektów sportowych

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook