Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Stypendyści im. Mariusza Łukasiewicza

Stypendyści im. Mariusza Łukasiewicza

Gratulujemy uczniom klas pierwszych, którzy uzyskali stypendium im. Mariusza Łukasiewicza! Celem pro­gramu sty­pen­dial­nego im. Mariusza Łu­ka­sie­wi­cza jest wspar­cie w roz­woju edu­ka­cyj­nym uzdol­nio­nej mło­dzieży pra­gną­cej pod­jąć na­ukę w Liceum Ogólnokształcącym Nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu.

Data dodania: 2021-08-16 12:18:03
Data edycji: 2021-08-16 12:19:30
Ilość wyświetleń: 968

Rada Samorządu Uczniowskiego

Biblioteka i czytelnia

Wynajem obiektów sportowych

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook