Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Towarzystwo Szkół Twórczych

Towarzystwo Szkół Twórczych

Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej jako jedyna wrocławska szkoła należy do Towarzystwa Szkół Twórczych od momentu jego powstania w 1983 roku. Wśród zrzeszonych szkół znajduje się 28 najlepszych liceów z całej Polski. Cele stowarzyszenia to:

1) Tworzenie instytucjonalnych form współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy szkołami, nauczycielami, uczniami i rodzicami w aspekcie podnoszenia rangi i pozycji publicznych liceów ogólnokształcących i szkół podstawowych.

2) Upowszechnianie wśród członków Towarzystwa, a także pozostałych szkół w kraju idei nowatorstwa pedagogicznego.

3) Pobudzenie pedagogów do twórczej, zaangażowanej pracy, zdobywania stopni awansu zawodowego, podnoszenia rangi i pozycji społecznej nauczyciela.

4) Wzmacnianie podstaw organizacyjno-ekonomicznych oraz prawnych dla wszelkich inicjatyw pedagogicznych, a w szczególności:

  • tworzenia szkół i klas autorskich, dążących do jak najpełniejszego rozwoju osobowości wychowanków,
  • wypracowywania skutecznych metod i form doskonalenia zawodowego nauczycieli,
  • otaczania zindywidualizowaną opieką uczniów mających okresowe trudności w uczeniu się,
  • wykrywania i wspomagania w rozwoju szczególnie uzdolnionych,
  • gromadzenia i upowszechniania wiedzy o pracy wybitnych nauczycieli i szkół.

Główne zadania TST to:

  • przekształcanie tradycyjnych systemów szkolnych w nowoczesne, zindywidualizowane, wszechstronnie kształcące i wychowujące szkoły na miarę współczesnych potrzeb i oczekiwań społecznych,
  • wspieranie nauczycieli we wszystkich działaniach na rzecz podnoszenia jakości nauczania i wychowania oraz poprawy warunków pracy,
  • prowadzenie długofalowych badań nad karierami szkolnymi i zawodowymi uczniów szczególnie uzdolnionych.

 

 

 

 

 

Data dodania: 2021-04-11 23:36:22
Data edycji: 2021-04-12 09:41:46
Ilość wyświetleń: 1033

Rada Samorządu Uczniowskiego

Biblioteka i czytelnia

Wynajem obiektów sportowych

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook