Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Wręczenie dyplomów stypendystom im. Mariusza Łukasiewicza

Wręczenie dyplomów stypendystom im. Mariusza Łukasiewicza

Celem Pro­gramu sty­pen­dial­nego im. Mariusza Łu­ka­sie­wi­cza jest wspar­cie w roz­woju edu­ka­cyj­nym uzdol­nio­nej mło­dzieży pra­gną­cej pod­jąć na­ukę w Liceum Ogólnokształcącym nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu. Stypendium ufundowane jest przez absolwenta LO XIV, Edgara Łukasiewicza i upamiętnia jego ojca, Mariusza Łukasiewicza (1960-2004), wrocławskiego biznesmena, założyciela Lukas Banku i Euro Banku. Mariusz Łukasiewicz to jeden z największych innowatorów w polskich finansach. Jego przykład dowodzi, że dzięki wyobraźni, talentowi i determinacji oraz kreatywności można osiągnąć znakomite rezultaty. Stypendium im. Mariusza Łu­ka­sie­wi­cza w wy­so­ko­ści 400 zł mie­sięcz­nie przyznawane jest na cały okres na­uki w li­ceum szes­naściorgu uczniom wyłonionym przez komisję stypendialną. Finansowany jest rów­nież udział stypendystów w do­dat­ko­wych ofe­ro­wa­nych w szkole za­ję­ciach, a także, dla uczniów spoza Wrocławia – za­kwa­te­ro­wa­nie i wy­ży­wie­nie w przy­szkol­nym internacie.

Podczas inauguracji roku szkolnego 2021/2022 dyrektor Anna Maćkowska wraz z prezesem Fundacji Czternastki Sewerynem Krajewskim wręczyli dyplomy stypendysty następującym uczniom klas pierwszych:

 1. Florian Bednarz
 2. Adam Biel
 3. Nina Bohdanowicz
 4. Paweł Kołtko
 5. Karol Łacina
 6. Weronika Mądra
 7. Magdalena Nieplowicz
 8. Szymon Pawlicki
 9. Oskar Polański
 10. Justyna Rojek-Nowosielska
 11. Kamil Starczewski
 12. Irena Stępień
 13. Bartosz Tarnowski
 14. Tomasz Urbański
 15. Hanna Zając
 16. Paulia Żeleźnik

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

Data dodania: 2021-09-02 17:52:40
Data edycji: 2021-09-02 18:02:10
Ilość wyświetleń: 1343

Rada Samorządu Uczniowskiego

Biblioteka i czytelnia

Wynajem obiektów sportowych

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej