Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Wręczenie dyplomów stypendystom im. Mariusza Łukasiewicza

Wręczenie dyplomów stypendystom im. Mariusza Łukasiewicza

Celem Pro­gramu sty­pen­dial­nego im. Mariusza Łu­ka­sie­wi­cza jest wspar­cie w roz­woju edu­ka­cyj­nym uzdol­nio­nej mło­dzieży pra­gną­cej pod­jąć na­ukę w Liceum Ogólnokształcącym nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu. Stypendium ufundowane jest przez absolwenta LO XIV, Edgara Łukasiewicza i upamiętnia jego ojca, Mariusza Łukasiewicza (1960-2004), wrocławskiego biznesmena, założyciela Lukas Banku i Euro Banku. Mariusz Łukasiewicz to jeden z największych innowatorów w polskich finansach. Jego przykład dowodzi, że dzięki wyobraźni, talentowi i determinacji oraz kreatywności można osiągnąć znakomite rezultaty. Stypendium im. Mariusza Łu­ka­sie­wi­cza w wy­so­ko­ści 400 zł mie­sięcz­nie przyznawane jest na cały okres na­uki w li­ceum szes­naściorgu uczniom wyłonionym przez komisję stypendialną. Finansowany jest rów­nież udział stypendystów w do­dat­ko­wych ofe­ro­wa­nych w szkole za­ję­ciach, a także, dla uczniów spoza Wrocławia – za­kwa­te­ro­wa­nie i wy­ży­wie­nie w przy­szkol­nym internacie.

Podczas inauguracji roku szkolnego 2021/2022 dyrektor Anna Maćkowska wraz z prezesem Fundacji Czternastki Sewerynem Krajewskim wręczyli dyplomy stypendysty następującym uczniom klas pierwszych:

 1. Florian Bednarz
 2. Adam Biel
 3. Nina Bohdanowicz
 4. Paweł Kołtko
 5. Karol Łacina
 6. Weronika Mądra
 7. Magdalena Nieplowicz
 8. Szymon Pawlicki
 9. Oskar Polański
 10. Justyna Rojek-Nowosielska
 11. Kamil Starczewski
 12. Irena Stępień
 13. Bartosz Tarnowski
 14. Tomasz Urbański
 15. Hanna Zając
 16. Paulia Żeleźnik

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

Data dodania: 2021-09-02 17:52:40
Data edycji: 2021-09-02 18:02:10
Ilość wyświetleń: 1013

Rada Samorządu Uczniowskiego

Biblioteka i czytelnia

Wynajem obiektów sportowych

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook