Informacje

Terminarz tygodniowy

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z za­pla­no­wa­nymi wy­da­rze­niami i uro­czy­sto­ściami.… więcej»

Ferie na sportowo

Ferie na spor­towo w Zespole Szkół Nr 14Pierwszy ty­dzień 15.01.-19.01.2018 Plik: … więcej»

XX Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektyw

LO XIV za­jęło 2. miej­sce w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 20-lecia. Uwzględnia … więcej»

XVI Olimpiada Lingwistyki Matematycznej

Do dru­giego etapu XVI Olimpiady Lingwistyki Matematycznej (Moltmis!) za­kwa­li­fi­ko­wało się dwu­na­stu… więcej»

67. Olimpiada Fizyczna — etap okręgowy

Do okrę­go­wego etapu 67. Olimpiady Fizycznej za­kwa­li­fi­ko­wało się 7 uczniów LO … więcej»

42. Olimpiada Języka Angielskiego — etap okręgowy

Do okrę­go­wego etapu 42. Olimpiady Języka Angielskiego za­kwa­li­fi­ko­wało się 6 uczniów… więcej»

XLIV Olimpiada Historyczna — etap okręgowy

Do okrę­go­wego etapu XLIV Olimpiady Historycznej za­kwa­li­fi­ko­wało się 6 uczniów LO … więcej»

XLIV Olimpiada Geograficzna — etap okręgowy

Do okrę­go­wego etapu XLIV Olimpiady Geograficznej za­kwa­li­fi­ko­wało się 11 uczniów, w … więcej»

Jak do nas dojechać

Zespół Szkół Nr 14
al. Brücknera 10
51-410 Wrocław
tel. 71 7986890
sekretariat@lo14.wroc.pl
więcej informacji
edu.wroclaw.pl
wolontariat
dziennik elektroniczny
wydarzenia
konsultacje dla rodziców
obiekty sportowe - wynajem

mojestypendium.pl Pomóż wyzwolić wyobraźnięWydział Biotechnologii