Informacje

Terminarz tygodniowy

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z za­pla­no­wa­nymi wy­da­rze­niami i uro­czy­sto­ściami.… więcej»

Sukcesy absolwentów w brydżu sportowym

W dniach 8–16 lipca 2017 r. w miej­sco­wo­ści Samorin (Słowacja) od­były… więcej»

Projekt „Uzdolnieni matematycznie”

Projekt „Uzdolnieni ma­te­ma­tycz­nie” jest w tym roku szkol­nym ad­re­so­wany do uczniów… więcej»

Sukces Jakuba Famulskiego w MOLTMIS!

Na prze­ło­mie lipca i sierp­nia od­był się na Uniwersytecie w Dublinie… więcej»

Alicja Chaszczewicz wśród najlepszych studentów Cambridge

Absolwentka LO XIV z roku 2016, Alicja Chaszczewicz po pierw­szym roku… więcej»

Absolwenci LO XIV wśród laureatów projektu „Matura na 100%”

Absolwenci LO XIV z klasy 3E, Martyna Cisakowska i Bartosz Szyler… więcej»

Anadi Agrawal odniósł kolejny sukces

Kolejny suk­ces od­niósł Anadi Agrawal — zdo­był złoty me­dal na Międzynarodowej… więcej»

Wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2017/2018

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z wy­ka­zem pod­ręcz­ni­ków obo­wią­zu­ją­cych w Liceum Ogólnokształcącym… więcej»

Jak do nas dojechać

Zespół Szkół Nr 14
al. Brücknera 10
51-410 Wrocław
tel. 71 7986890
sekretariat@lo14.wroc.pl
więcej informacji
edu.wroclaw.pl
wolontariat
dziennik elektroniczny
wydarzenia
konsultacje dla rodziców
obiekty sportowe - wynajem

mojestypendium.pl Pomóż wyzwolić wyobraźnięWydział Biotechnologii