Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Liceum Ogólnokształcące Nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu jest wśród 100 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2014 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2014”.

Informacje

Zmarł były Dyrektor LO XIV, Aleksander Dobrzycki

Księga Kondolencyjna… wię­cej»

Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych

Podczas Gali Laureatów Dolnośląskiego Konkursu  „zDolny Ślą­zak Gimnazjalista”  wrę­czono dy­plomy dla… wię­cej»

Ranking Olimpijski

W  Ogólnopolskim Rankingu Olimpijskim  Liceum Ogólnokształcące nr XIV za­jęło 3. miej­sce… wię­cej»

Ranking wrocławskich liceów

Liceum Ogólnokształcące Nr XIV zaj­muje 1. miej­sce w ran­kingu wro­cław­skich li­ceów Gazety… wię­cej»

Ranking wrocławskich gimnazjów

Gimnazjum nr 49 z Oddziałami Dwujęzycznymi zaj­muje 1. miej­sce w  ran­kingu wro­cław­skich… wię­cej»

XX Ogólnopolski Samorządowy Konkurs Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”

19 marca 2014 roku o go­dzi­nie 12.00 w Sali Sesyjnej Rady Miejskiej Wrocławia… wię­cej»

Gala Laureatów Konkursu „zDolny Ślązak Gimnazjalista”

Szesnastu uczniów Gimnazjum Nr 49 z Oddziałami Dwujęzycznymi zdo­było 23 ty­tuły lau­re­ata… wię­cej»

Rekrutacja do Gimnazjum Nr 49 z Oddziałami Dwujęzycznymi

Zasady re­kru­ta­cji do Gimnazjum Nr 49 z Oddziałami Dwujęzycznymi… wię­cej»

Jak do nas dojechać

Zespół Szkół Nr 14
al. Brücknera 10
51-410 Wrocław
tel. (071) 324 69 00
sekretariat@lo14.wroc.pl
więcej informacji
wolontariat
dziennik elektroniczny
wydarzenia
fundacje
lodowisko

mojestypendium.pl Pomóż wyzwolić wyobraźnię