Informacje

Program Stypendialny im. Mariusza Łukasiewicza

Jeśli je­steś am­bit­nym, uzdol­nio­nym i osią­ga­ją­cym już pierw­sze suk­cesy uczniem klasy… więcej»

Adam Woźniak wicemistrzem Polski juniorów w shogi

Adam Woźniak z klasy 2E zo­stał w kwiet­niu wi­ce­mi­strzem Polski ju­nio­rów… więcej»

Szkolny Nobel — czterech laureatów konkursu z Czternastki

Konkurs „Szkolny Nobel” ma na celu wy­ło­nie­nie, uho­no­ro­wa­nie i pro­mo­cję naj­wy­bit­niej­szych… więcej»

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2017

Gratulujemy uczniom Gimnazjum Nr 49 z Oddziałami Dwujęzycznymi oraz ich na­uczy­cie­lom… więcej»

Sukces w XXIII Bałtyckiej Olimpiadzie Informatycznej

W dniach 25–30 kwiet­nia w Bergen w Norwegii od­były się za­wody… więcej»

Recepta na sukces — wywiad z absolwentem LO XIV

Arkadiusz Bebel — ab­sol­went Czternastki z roku 2011, lau­reat XXIV Olimpiady… więcej»

Stypendium Funduszu Stypendialnego Talenty

Poszukujemy osób wy­jąt­ko­wych, które mają pa­sję, ta­lent, po­parte do­tych­cza­so­wymi suk­ce­sami i … więcej»

Oferta pracy dla nauczyciela matematyki

Zespół Szkół Nr 14 we Wrocławiu za­trudni na­uczy­ciela ma­te­ma­tyki z upraw­nie­niami… więcej»

Jak do nas dojechać

Zespół Szkół Nr 14
al. Brücknera 10
51-410 Wrocław
tel. 71 7986890
sekretariat@lo14.wroc.pl
więcej informacji
edu.wroclaw.pl
wolontariat
dziennik elektroniczny
wydarzenia
konsultacje dla rodziców
obiekty sportowe - wynajem

mojestypendium.pl Pomóż wyzwolić wyobraźnięWydział Biotechnologii