Informacje

Terminarz tygodniowy

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z za­pla­no­wa­nymi wy­da­rze­niami i uro­czy­sto­ściami.… więcej»

XXIII Ogólnopolski Samorządowy Konkurs Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” 2017

We wto­rek, 28 marca 2017 r. o go­dzi­nie 12:00 w Centrum… więcej»

Zgadnij, kim będę!

Zapraszamy do LO XIV! Obejrzyj film, a do­wiesz się wię­cej o … więcej»

Dzień Otwartych Drzwi — fotoreportaż

Dzień Otwartych Drzwi w LO XIV już za nami. Dziękujemy or­ga­ni­za­to­rom… więcej»

Program Stypendialny im. Mariusza Łukasiewicza

Jeśli je­steś am­bit­nym, uzdol­nio­nym i osią­ga­ją­cym już pierw­sze suk­cesy uczniem klasy… więcej»

Sukcesy naszych gimnazjalistów

Bieżący rok szkolny oka­zał się re­kor­dowy pod wzglę­dem liczby ty­tu­łów lau­re­ata… więcej»

Charytatywna Noc Filmowa

Tegoroczna edy­cja Charytatywnej Nocy Filmowej mi­nęła pod zna­kiem do­brych fil­mów i … więcej»

Czternastka w Kosmosie!

Z dumą in­for­mu­jemy, że ucznio­wie Gimnazjum Nr 49, Maciej Zygmunt z … więcej»

Jak do nas dojechać

Zespół Szkół Nr 14
al. Brücknera 10
51-410 Wrocław
tel. 71 7986890
sekretariat@lo14.wroc.pl
więcej informacji
edu.wroclaw.pl
wolontariat
dziennik elektroniczny
wydarzenia
konsultacje dla rodziców
obiekty sportowe - wynajem

mojestypendium.pl Pomóż wyzwolić wyobraźnięWydział Biotechnologii