Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Liceum Ogólnokształcące Nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu jest wśród najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2016 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2016”.

Informacje

Terminarz tygodniowy

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z za­pla­no­wa­nymi wy­da­rze­niami i uro­czy­sto­ściami.… więcej»

Oskar Olejnik — Stypendystą Prezesa Rady Ministrów

29 li­sto­pada 2016 r. w ze­spole Szkół Nr 14 od­była się… więcej»

Dolnośląski Licealista 2016

Znamy już na­zwi­sko Dolnośląskiego Licealisty 2016 — zo­stał nim Andrzej Turko… więcej»

III miejsce w VI Mistrzostwach Polski Młodzików w brydżu sportowym

W dniach 29 wrze­śnia – 02 paź­dzier­nika 2016 roku od­były się… więcej»

Grand Prix dla Zespołu Szkół Nr 14 za udział w XV Radosnej Paradzie Niepodległości

11 li­sto­pada już po raz pięt­na­sty spo­łecz­ność Zespołu Szkół nr 14… więcej»

Ocalić od zapomnienia

Dzień Wszystkich Świę­tych to czas, w któ­rym wspo­mi­namy tych, któ­rzy ode­szli… więcej»

Indochiny 2016 — obóz olimpijski Czternastki

W sło­neczne po­po­łu­dnie, 6 czerwca br. roz­po­czął się dwu­na­sty obóz olim­pij­czy­ków… więcej»

VI Integracyjny Plener Malarski we Wleniu

W dniach 30 wrze­śnia — 2 paź­dzier­nika bie­żą­cego roku w po­ło­żo­nej… więcej»

Jak do nas dojechać

Zespół Szkół Nr 14
al. Brücknera 10
51-410 Wrocław
tel. 71 7986890
sekretariat@lo14.wroc.pl
więcej informacji
edu.wroclaw.pl
wolontariat
dziennik elektroniczny
wydarzenia
konsultacje dla rodziców
obiekty sportowe - wynajem

mojestypendium.pl Pomóż wyzwolić wyobraźnięWydział Biotechnologii