Informacje

Terminarz tygodniowy

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z za­pla­no­wa­nymi wy­da­rze­niami i uro­czy­sto­ściami.… więcej»

Studniówka 2018 w Zamku Topacz

W tym roku ma­tu­rzy­ści Czternastki ba­wili się na stud­niówce w po­ło­żo­nym… więcej»

Olimpiada Wiedzy o Filmie — etap centralny

Uczennica klasy 1E, Julia Wolna za­kwa­li­fi­ko­wała się do cen­tral­nego etapu Olimpiady… więcej»

Spotkanie dawnych i obecnych nauczycieli LO XIV

Z ini­cja­tywy wciąż czyn­nego za­wo­dowo i to­wa­rzy­sko, nie­oce­nio­nego prof. Ludwika Ralskiego… więcej»

LXVIII Olimpiada Matematyczna — etap okręgowy

Do dru­giego etapu LXIX Olimpiady Matematycznej za­kwa­li­fi­ko­wało się 15 uczniów LO … więcej»

XLVIII Olimpiada Literatury i Języka Polskiego — etap okręgowy

Do okrę­go­wego etapu XLVIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego za­kwa­li­fi­ko­wało się… więcej»

XLI Olimpiada Języka Francuskiego — etap okręgowy

Do okrę­go­wego etapu XLI Olimpiady Języka Francuskiego za­kwa­li­fi­ko­wał się uczeń klasy… więcej»

XX Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektyw

LO XIV za­jęło 2. miej­sce w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 20-lecia. Uwzględnia … więcej»

Jak do nas dojechać

Zespół Szkół Nr 14
al. Brücknera 10
51-410 Wrocław
tel. 71 7986890
sekretariat@lo14.wroc.pl
więcej informacji
edu.wroclaw.pl
wolontariat
dziennik elektroniczny
wydarzenia
konsultacje dla rodziców
obiekty sportowe - wynajem

mojestypendium.pl Pomóż wyzwolić wyobraźnięWydział Biotechnologii