Informacje

Terminarz tygodniowy

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z za­pla­no­wa­nymi wy­da­rze­niami i uro­czy­sto­ściami.… więcej»

Charytatywna Noc Filmowa

Zapraszamy do Czternastki na ko­lejną Charytatywną Noc Filmową!… więcej»

Czternastka w Kosmosie!

Z dumą in­for­mu­jemy, że ucznio­wie Gimnazjum Nr 49, Maciej Zygmunt z … więcej»

II Charytatywny Wieczór Kulturalny 2017

W pią­tek, 17 marca 2017 r. w go­dzi­nach 16.00–20.00 w auli… więcej»

Zostań Stypendystą Programu „Marzenie o Nauce” (MoN)

15 lu­tego Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC roz­pocz­nie re­kru­ta­cję… więcej»

Trwa rekrutacja do klasy Fundacji BGŻ BNP Paribas

Do 15 kwiet­nia 2017 roku trwa re­kru­ta­cja do klasy Fundacji BGŻ… więcej»

Dzień Otwartych Drzwi

Zapraszamy na Dzień Otwartych Drzwi 8 kwiet­nia 2017 r. W pro­gra­mie… więcej»

LO XIV na 5. miejscu w Ogólnopolskim Rankingu „Perspektyw”

Liceum Ogólnokształcące Nr XIV im. Polonii Belgijskiej za­jęło 5. miej­sce w … więcej»

Jak do nas dojechać

Zespół Szkół Nr 14
al. Brücknera 10
51-410 Wrocław
tel. 71 7986890
sekretariat@lo14.wroc.pl
więcej informacji
edu.wroclaw.pl
wolontariat
dziennik elektroniczny
wydarzenia
konsultacje dla rodziców
obiekty sportowe - wynajem

mojestypendium.pl Pomóż wyzwolić wyobraźnięWydział Biotechnologii