Kontakt

Dyrektor tel. +48 71 7986890 wewn. 100
faks +48 71 7984390
sekretariat@lo14.wroc.pl
Kancelaria szkolna
sprawy uczniow­skie
tel. +48 71 7986890 wewn. 104, 105
czynna co­dzien­nie w godz. 8.00–16.00
uczniowie@lo14.wroc.pl
Administracja tel. +48 71 7986890 wewn. 110 administracja@lo14.wroc.pl
Księgowość tel. +48 71 7986890 wewn. 111, 113, 114  
Kadry tel. +48 71 7986890 wewn. 112 kadry@lo14.wroc.pl
Internat tel. +48 71 7986890 wewn. 190, 151 internat@lo14.wroc.pl
Basen tel. +48 71 7986890 wewn. 181  
Lodowisko tel. +48 71 7986890 wew. 180  
Pedagog, Psycholog tel. +48 71 7986890 wewn. 140  
Szkolny Ośrodek Kariery tel. +48 71 7986890 wewn. 140  
Biblioteka tel. +48 71 7986890 wewn. 130  

Dyrektor szkoły: mgr Marek Łaźniak

przyj­muje we wtorki i czwartki w godz. 15:00–16:00

Wicedyrektor: mgr inż. Małgorzata Drwięga

mdrwiega@lo14.wroc.pl

przyj­muje w po­nie­działki, w godz. 8:00–9:00, gab. 306

Wicedyrektor: mgr Anna Maćkowska

amackowska@lo14.wroc.pl

przyj­muje we wtorki, w godz. 14:00–15:00, gab. 107

Kierownik in­ter­natu: mgr Dariusz Więsko

internat@lo14.wroc.pl

Przyjmuje w po­nie­działki, w godz. 9:00–10:00 i wtorki, w godz. 16:00–17:00

Pedagog, Psycholog

Pedagog — mgr Elżbieta Antczak

Pedagog — mgr Magdalena Cenker-Żłobińska

Psycholog — mgr Dorota Masłowska

Szkolny Ośrodek Kariery

Doradca za­wo­dowy: Barbara Dziekońska-Łęga

Numery kont bankowych

 • wpłaty za za­kwa­te­ro­wa­nie w in­ter­na­cie szkoły:
  63 1020 5226 0000 6802 0416 5866
 • wpłaty za wy­ży­wie­nie w in­ter­na­cie szkoły:
  Kanzeon Wrocławski Catering Grzegorz Ciężkal
  Al. Brücknera 10 51–410 Wrocław
  45 1050 1575 1000 0090 3000 9071
 • Fundacja Wspierania Nauki i Dydaktyki w Szkolnictwie Publicznym i Prywatnym w Rzeczpospolitej Polskiej i Krajach Europy Wschodniej:
  04 1050 1575 1000 0022 5316 0002
 • Rada Rodziców przy Zespole Szkół Nr 14 we Wrocławiu, 51–410 Wrocław, ul. Brücknera 10:
  95 1020 5242 0000 2702 0018 7658
 • Fundacja przy Zespole Szkół Nr 14 we Wrocławiu, 51–410 Wrocław, ul. Brücknera 10:
  (dla klas dwu­ję­zycz­nych LO Nr XIV i G 49)
  54 1160 2202 0000 0001 7824 2958