Kontakt

Dyrektor tel. +48 71 7986890 wewn. 100
faks +48 71 7984390
sekretariat@lo14.wroc.pl
Kancelaria szkolna
sprawy uczniow­skie
tel. +48 71 7986890 wewn. 104
czynna co­dzien­nie w godz. 8.00–16.00
uczniowie@lo14.wroc.pl
Administracja tel. +48 71 7986890 wewn. 110 administracja@lo14.wroc.pl
Księgowość tel. +48 71 7986890 wewn. 111, 113, 114  
Kadry tel. +48 71 7986890 wewn. 112  
Internat tel. +48 71 7986890 wewn. 190 internat@lo14.wroc.pl
Lodowisko tel. +48 71 7986890 wew. 180  
Pedagog tel. +48 71 7986890 wewn. 140  
Szkolny Ośrodek Kariery tel. +48 71 7986890 wewn. 140  

Dyrektor szkoły: mgr Marek Łaźniak

przyj­muje we wtorki i czwartki w godz. 15:00–16:00

Wicedyrektor: mgr inż. Małgorzata Drwięga

przyj­muje w czwartki, w godz. 8:00–10:00, gab. 306

Wicedyrektor: mgr Anna Maćkowska

amackowska@lo14.wroc.pl

przyj­muje we wtorki, w godz. 14:00–15:00, gab. 107

Kierownik in­ter­natu: mgr Małgorzata Gniłka

internat@lo14.wroc.pl

Przyjmuje w po­nie­działki, w godz. 9:00–10:00 i wtorki, w godz. 16:00–17:00

Biblioteka i czytelnia

Tel. +48 71 7986890 wewn. 130

Biblioteka czynna jest od po­nie­działku do czwartku od go­dziny 8:00 do 16:00, a w pią­tek od 8:00 do 15:00.

Czytelnia jest czynna od po­nie­działku do czwartku od 8:00 do 16:00 a w pią­tek od 8:30 do 15:00.

  • mgr Bogusława Bednarz — na­uczy­ciel bibliotekarz,
  • mgr Elżbieta Przeworska — na­uczy­ciel bibliotekarz,
  • mgr Beata Pietras — na­uczy­ciel bibliotekarz

Pedagog

Harmonogram pracy pe­da­goga w roku szkol­nym 2017/2018

Dzień ty­go­dnia Pedagog
Elżbieta Antczak
Pedagog Magdalena
Cenker-Żłobińska
Poniedziałek 8.30–12.30 10.00–14.00 pe­da­gog
14.00–17.00 bio­fe­ed­back
17.00–18.00 pedagog/internat s.16
Wtorek 8.30–11.00 11.00–12.00 bio­fe­ed­back
12.00–14.00 pe­da­gog
13.00–15.00 bio­fe­ed­back
Środa 12.00–14.00 9.00–10.00 bio­fe­ed­back
10.00–11.00 pe­da­gog
11.00–12.00 bio­fe­ed­back
12.00–14.00 pe­da­gog
Czwartek 13.30–16.00
16.00–17.00 in­ter­nat s.16
8.15–10.15 bio­fe­ed­back
10.15–12.15 pe­da­gog
Piątek - 10.00–13.00 pe­da­gog

Psycholog

Harmonogram pracy psy­cho­loga w roku szkol­nym 2017/2018

Psycholog mgr Dorota Masłowska.

Dzień ty­go­dnia Psycholog bio­fe­ed­back
Poniedziałek 10.00–13.30 -
Wtorek 12.00–14.00 11.00–12.00
14.00–15.00
Środa 12.00–14.00
15.00–16.00
17.00–18.00 in­ter­nat
10.00–12.00
14.00–15.00
16.00–17.00
Czwartek 9.00–12.00 8.15–9.00
12.00–14.15
Piątek 10.00–12.00 12.00–13.00

Szkolny Ośrodek Kariery

Doradca za­wo­dowy: Barbara Dziekońska-Łęga

Dzień Godziny pracy
Poniedziałek 8:00–14:00
Wtorek 11:30–17:30
Środa 8:00–14:30
Czwartek 8:00–14:00
Piątek 7:30–13:00