Aula i sala gimnastyczna

Aula i sala gimnastyczna

Wejście do auli

Aula i sala gimnastyczna

Aula

Aula i sala gimnastyczna

Aula

Aula i sala gimnastyczna

Aula

Aula i sala gimnastyczna

Reżyserka

Aula i sala gimnastyczna

Reżyserka

Aula i sala gimnastyczna

Sala bi­lar­dowa

Aula i sala gimnastyczna

Sala bi­lar­dowa

Aula i sala gimnastyczna

Sala bi­lar­dowa

Aula i sala gimnastyczna

Sala do te­nisa stołowego

Aula i sala gimnastyczna

Sala do te­nisa stołowego

Aula i sala gimnastyczna

Sala lu­strzana

Aula i sala gimnastyczna

Sala lu­strzana

Aula i sala gimnastyczna

Wejście na sale gim­na­styczną, po le­wej stro­nie winda

Aula i sala gimnastyczna

Sala gim­na­styczna

Aula i sala gimnastyczna

Sala gim­na­styczna