Budynek główny — drugie piętro

Budynek szkoły - drugie piętro

Główny ciąg komunikacyjny

Budynek szkoły - drugie piętro

Główny ciąg komunikacyjny

Budynek szkoły - drugie piętro

Główny ciąg komunikacyjny

Budynek szkoły - drugie piętro

Łącz­nik z pra­wym skrzy­dłem bu­dynku szkoły

Budynek szkoły - drugie piętro

Podjazd dla nie­peł­no­spraw­nych, w tle winda

Budynek szkoły - drugie piętro

Sala nr 302 — Język polski

Budynek szkoły - drugie piętro

Sala nr 302 — Język polski

Budynek szkoły - drugie piętro

Sala nr 308 — Geografia

Budynek szkoły - drugie piętro

Sala nr 308 — Geografia

Budynek szkoły - drugie piętro

Sala nr 311 — Brydż

Budynek szkoły - drugie piętro

Sala nr 315 — Biologia

Budynek szkoły - drugie piętro

Sala nr 315 — Laboratorium biologiczne

Budynek szkoły - drugie piętro

Biblioteka i czytelnia

Budynek szkoły - drugie piętro

Biblioteka i czytelnia

Budynek szkoły - drugie piętro

Biblioteka i czytelnia