XLI Olimpiada Artystyczna

Do etapu okrę­go­wego XLI Olimpiady Artystycznej za­kwa­li­fi­ko­wali się:

1. Anna Bobrowicz
2. Laetitia Górnicka
3. Julia Dembowska
4. Małgorzata Droździk… więcej»

XLVII Olimpiada Literatury i Języka Polskiego — etap okręgowy

Do I czę­ści etapu okrę­go­wego XLVII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego za­kwa­li­fi­ko­wało się aż 21 uczniów LO XIV:

Kamila Kaźmierczak; … więcej»

Paczki dla Polaków na Kresach

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu wraz z Telewizją Wrocław od kil­ku­na­stu lat or­ga­ni­zuje zbiórkę świą­tecz­nych da­rów dla Polaków miesz­ka­ją­cych za wschod­nią … więcej»

XII Olimpiada Przedsiębiorczości — etap okręgowy

Do etapu okrę­go­wego XII Olimpiady Przedsiębiorczości, który od­bę­dzie się 2 marca 2017 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, za­kwa­li­fi­ko­wali … więcej»

XV Olimpiada Lingwistyki Matematycznej — etap regionalny

Do etapu re­gio­nal­nego XV Olimpiady Lingwistyki Matematycznej (Moltmis!) za­kwa­li­fi­ko­wali się na­stę­pu­jący ucznio­wie Czternastki:

01. Anadi Agrawal 2B
02. Szymon Błaszczyk … więcej»

V Olimpiada Przedsiębiorczości i Zarządzania

Z przy­jem­no­ścią in­for­mu­jemy, że do etapu okrę­go­wego Olimpiady Przedsiębiorczości i Zarządzania za­kwa­li­fi­ko­wali się ucznio­wie:
1.Woźniak Adam kl.2E
2.Piotrowski Mateusz kl.3A… więcej»

II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Laptop na bank”

Szymon Kiczak z klasy 2B za­jął II miej­sce w Ogólnopolskim Konkursie „Laptop na bank”, or­ga­ni­zo­wa­nym przez Narodowy Bank Polski … więcej»

Wspólne świąteczne spotkanie

Wraca lu­dziom ludzki głos,
Kiedy gwiazdka niebo tnie,
W ser­cach już tru­chleje moc,
Dziś na­dzieja ro­dzi się.

W przed­dzień wi­gi­lii … więcej»

Ogólnopolski Konkurs Chemiczny im. prof. A. Swinarskiego

Do fi­nału 53. edy­cji Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego im. prof. A. Swinarskiego za­kwa­li­fi­ko­wali się na­stę­pu­jący uczniowie:

Szymon Góral, kl. 3 C… więcej»

LO XIV na 5. miejscu w Ogólnopolskim Rankingu „Perspektyw”

Liceum Ogólnokształcące Nr XIV im. Polonii Belgijskiej za­jęło 5. miej­sceOgólnopolskim Rankingu Liceów Ogólnokształcących, „Perspektyw”.

Serdecznie gra­tu­lu­jemy wszyst­kim … więcej»

Strona 1 z 6712345678910...203040...Ostatna »