XLIX Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

Laureatkami XLIX Olimpiady Literatury i Języka Polskiego zo­stały Julia Kondracka z klasy 3E i Agnieszka Sokołowska z klasy 1E, … więcej»

XXIX Olimpiada Teologii Katolickiej

Cezary Janiak z klasy 2A uzy­skał ty­tuł fi­na­li­sty XXIX Olimpiada Teologii Katolickiej

Koordynator: ks. Jacek Tomaszewski i Marta Słaboń

Gratulujemy!… więcej»

III Olimpiada Cyfrowa

Laureatem III Oimpiady Cyfrowej zo­stał Jakub Patałuch z klasy 1B

Gratulujemy!

 … więcej»

XLII Olimpiada Języka Francuskiego

Agata Cournaud de Cournaud z klasy 1C zo­stała fi­na­listką XLII Olimpiady Języka Francuskiego

Koordynator: prof. Renata Kalińska-Delipacy

Gratulujemy!… więcej»

43. Olimpiada Artystyczna

Izabella Rokoszewska z klasy 3A uzy­skała ty­tuł fi­na­li­sty z wy­róż­nie­niem 43. Olimpiady Artystycznej.

Koordynator: prof. Magdalena Wacowska

Gratulujemy!… więcej»

XXXVII Olimpiada Języka Łacińskiego

Maria Rózga z klasy 2C uzy­skała ty­tuł fi­na­li­sty XXXVII Olimpiady Języka Łacińskiego.

Gratulujemy!… więcej»

XXX Olimpiada Filozoficzna

Maria Rózga z klasy 2C zo­stała fi­na­listką XXX Olimpiady Filozoficznej.

Koordynator: prof. Aleksandra Horowska… więcej»

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg”

Jagoda Plucińska z klasy 3E uzy­skała ty­tuł lau­re­atki Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg”

Koordynator: prof. Anna Rabiega więcej»

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Prawie

Laureatem Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie zo­stał Maciej Zygmunt z klasy 1E.

Koordynator: prof. Anna Rabiega

Gratulujemy!… więcej»

XXXII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

Tytuł lau­re­ata XXXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej otrzy­mali uczniowie:

1. Emilia Argasińska z klasy 3B

2. Bartosz Kowal z klasy 2A… więcej»

Strona 1 z 6112345678910...203040...Ostatna »