43. Olimpiada Artystyczna

Izabella Rokoszewska z klasy 3A uzy­skała ty­tuł fi­na­li­sty z wy­róż­nie­niem 43. Olimpiady Artystycznej.

Koordynator: prof. Magdalena Wacowska

Gratulujemy!