LO XIV na 5. miejscu w Ogólnopolskim Rankingu „Perspektyw”

Liceum Ogólnokształcące Nr XIV im. Polonii Belgijskiej za­jęło 5. miej­sceOgólnopolskim Rankingu Liceów Ogólnokształcących, „Perspektyw”.

Serdecznie gra­tu­lu­jemy wszyst­kim uczniom i na­uczy­cie­lom, któ­rzy przy­czy­nili sie do suk­cesu szkoły!

Od po­czątku ist­nie­nia ran­kingu, czyli od 1999 roku zaj­mu­jemy 1. miej­sce w Dolnośląskim Rankingu Liceów Ogólnokształcących.

Relacja TVP Wrocław — 00:10:46

 Ranking 2017 - Gazeta Wyborcza na stronę

Zdjęcia: „Perspektywy”