I Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności

9 grud­nia 2016 r. na Uniwersytecie Wrocławskim od­był się etap okrę­gowy I edy­cji Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności.… więcej»

XII Konkurs Matematyczny KOMA — finał

Do fi­nału XII Konkursu Matematycznego KOMA dla li­ce­ali­stów za­kwa­li­fi­ko­wali się:
Arkadiusz Kozdra 2A,
Artur Błaszkiewicz 3B,
Jakub Famulski 1A,
El-Ayachi … więcej»

XL Olimpiada Języka Francuskiego — etap okręgowy

Do etapu okrę­go­wego XL Olimpiady Języka Francuskiego za­kwa­li­fi­ko­wali się:

Jan Wiącek, klasa 2K G 49

Olga Dłużniewska, klasa … więcej»

41. Olimpiada Języka Angielskiego — etap okręgowy

Do okrę­go­wego etapu 41. Olimpiady Języka Angielskiego za­kwa­li­fi­ko­wało się 9 uczest­ni­ków z Zespołu Szkół Nr 14, w tym — dwoje … więcej»

XXX Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej — etap okręgowy

Do okrę­go­wego etapu XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej za­kwa­li­fi­ko­wali się uczniowie:

1. Filip Nowak — kl. 3 E
2. Mikołaj Mazurkiewicz– … więcej»

40. Olimpiada Języka Niemieckiego — etap okręgowy

Jan Wodziński (2A) i Rafael Trčka (2E) za­kwa­li­fi­ko­wali się do etapu okrę­go­wego 40. Olimpiady Języka Niemieckiego.

Gratulujemy!

Koordynatorka: dr … więcej»

Obóz matematyczno-informatyczny dla uzdolnionych gimnazjalistów

W dniach od 28 li­sto­pada do 2 grud­nia 2016 r. w Zespole Szkół Nr 14 od­był się obóz matematyczno-informatyczny, zor­ga­ni­zo­wany … więcej»

Pomoc Emilce Wierczyńskiej

W Zespole Szkół Nr 14 od kilku już lat ucznio­wie zbie­rają na­krętki dla Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci. Ale tym ra­zem … więcej»

Kiermasz „Książeczka dla koteczka”

W po­ło­wie wrze­śnia 2016 r. w Zespole Szkół Nr 14 ogło­szono zbiórkę ksią­żek na kier­masz „Książeczka dla ko­teczka”, or­ga­ni­zo­wany przez … więcej»

Gratislavia XV

W dniach 4–6 li­sto­pada 2016 r. od­był się już XV fe­sti­wal gier plan­szo­wych w Strefie Kultury Studenckiej Politechniki Wrocławskiej. W … więcej»