VII Międzyszkolny Konkurs Poezji Mówionej i Śpiewanej Czesława Miłosza

Uczeń klasy 1F, Cezary Wiśniewski za­jął II miej­sce w VII Międzyszkolnym Konkursie Poezji Mówionej i Śpie­wa­nej Czesława Miłosza, który od­był się 31 marca 2017 r. w Zespole Szkół Nr 3.

Gratulujemy!

Koordynator: prof. Małgorzata Stasiak