XXXVII Olimpiada Języka Łacińskiego

Maria Rózga z klasy 2C uzy­skała ty­tuł fi­na­li­sty XXXVII Olimpiady Języka Łacińskiego.

Gratulujemy!